Sabtu, 23 Februari 2008

Keris Bertuah


Keris. Dalam tradisi Jawa khususnya, mempunyai makna yang sangat dalam. Baik dalam kultur sebagai pewarisan budaya leluhur, konon, keris juga memiliki keunikan dan juga mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa atau betuah. Keris-keris bertuah inilah, yang sampai sekarang, di zaman modern ini, tetap diburu oleh banyak orang. [G]